ಭಕ್ತಿಸೌರಭದಲ್ಲಿಪುಟಾಣಿ ಸುಧನ್ವ ಕೌಶಿಕ್-

Invite Smita Patil final

ಪುಟಾಣಿ ಸುಧನ್ವ ಕೌಶಿಕ್ ಭಕ್ತಿಸೌರಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸುಮಧುರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುಧನ್ವ ಕೌಶಿಕ್‍ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು.